Στολή Λυκοπούλου (Παλιά)

Πηγή: 2η Αγέλη Λυκοπούλων Ν. Σμύρνης

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015