Σήματα δια βραχιόνων

Σημαντικά Σήματα

Αλφαβητικό Αριθμητικό Προσοχή Τέλος ΛάθοςΈτοιμος _ _

Το Αλφάβητο

A B Γ Δ Ε Ζ

ΗΘ Ι Κ Λ Μ

Ν ΞΟ Π Ρ Σ

Τ Υ ΦΧ Ψ Ω

Οι Αριθμοί

1 2 3 4 5 6

78 9 0

Πηγή: 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου, Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015