Ομάδα Προσκόπων

omada

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 19 ετών που χωρίζονται σε τρεις κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους. Και οι τρεις κλάδοι λειτουργούν με την επίβλεψη και την ευθύνη εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών στελεχών που τους βοηθούν να ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να διαπαιδαγωγούνται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα.

Το προσκοπικό πρόγραμμα καλλιεργεί την αυτενέργεια των παιδιών και την ενεργό συμμετοχή τους στη διοίκηση των τμημάτων στα οποία ανήκουν.

campingΠαιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων. Στην Ομάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων.

Τα μέλη της Ομάδας Προσκόπων, χωρίζονται σε Ενωμοτιες και αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονομάζονται Πρόσκοποι.

Οι συγκεντρώσεις της Ομάδας, στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Κιλκίς γίνονται κάθε Σάββατο στις 16:30-18:00, στην εστία του Συστήματος, με Αρχηγό τον Ηλία Καρολίδη. Αυτή την στιγμή η Ομάδα αποτελείται από 26 Προσκόπους, οι οποίοι χωρίζονται σε τέσσερις ενωμοτίες.

omada2015

Η 2η Ομάδα Προσκόπων Κιλκίς τον Οκτώβριο του 2015

omada

Η 2η Ομάδα Προσκόπων Κιλκίς τον Οκτώβριο του 2015