Μέτρηση πλάτους

Μέθοδος Ναπολέοντα

 • Στεκόμαστε στην όχθη του ποτα­μού ατενίζοντας την αντίπερα όχθη γέρνοντας το κεφάλι μας προς τα μπρος ώστε το πηγού­νι μας να αγγίζει το στήθος μας.
 • Βάζουμε τό­τε την παλάμη μας στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να δού­με την άκρη της να φαίνεται ότι αγγίζει την αντίπερα όχθη.
 • Το κεφάλι μας είναι πάντα στητό με το πηγούνι ακουμπισμέ­νο στο στήθος μας.
 • Κάνουμε στη συνέχεια στροφή στα δεξιά χω­ρίς να μετακινήσομε τη θέση της παλάμης μας ή του προσώπου μας.
 • Το σημείο του εδά­φους που δείχνει να αγγίζει τώρα η άκρη της παλάμης μας είναι το πλάτος του ποταμού.

Ο Ναπολέων πιθανόν αντί της παλάμης του να χρησιμοποιούσε το γείσο του καπέλου του. Αν φοράς πλατύγυρο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εσύ.

πλατος1

Μέθοδος Ίσων Τριγώνων

 • Παίρνουμε σαν βά­ση ένα χαρακτηριστι­κό σημείο (Α) στην αντίπερα όχθη, ένα δένδρο, ένα βράχο, ένα θάμνο.
 • Απέναντί  του στην όχθη που βρισκόμαστε  (B) στή­νουμε το κοντάρι μας.
 • Με γωνία 90 μοιρών πάνω στην νοητή γραμμή του κονταριού μας και του σημείου στην αν­τίπερα όχθη περπατάμε κατά μήκος της όχθης για ένα ορισμένο μήκος (Γ). Ας πού­με 60 βήματα.
 • Στο καινούργιο σημείο βάζουμε ένα άλλο κοντά­ρι και συνεχίζουμε για άλλα 60 βήματα για να στήσουμε ένα τρίτο κοντάρι (Δ).
 • Με γωνία πάλι 90 μοιρών στην πορεία που καλύψαμε περπατά­με μέχρι να φθάσουμε σε ένα σημείο (Ε) ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τα σημεία Α και Γ σε ευθεία.
 • Η απόσταση ΔΕ είναι το πλάτος του ποταμού.

Αν η όχθη μας είναι ανώμαλη μπορούμε σαν απόσταση ΓΔ να καλύψουμε το μισό της απόστασης ΒΓ. Οπότε το πλάτος του ποτα­μού θα είναι το διπλάσιο της απόστασης ΔΕ.

πλατος2

Μέθοδος της Πυξίδας

 • Παίρνουμε πάλι σαν βάση μας ένα χαρακτηριστικό σημείο (Α) στην αντίπερα όχθη.
 • Στο σημείο (Β) τοποθε­τούμε την πυξίδα μας ώστε ο δείκτης κατευθύνσεως να δείχνει το χαρα­κτηριστικό σημείο (Α).
 • Γυρίζουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας ώστε να συμπέσει το Ν του ανεμολογίου με τη μαγνητική βελόνα.
 • Διαβάζουμε τις μοί­ρες (Ας υποθέσουμε είναι 120 μοίρες ) και προσθέτουμε άλλες 45 μοίρες.
 • Προχωράμε παράλληλα προς τον ποταμό με γωνία 90 μοιρών  στο σημείο Β έχοντας το δείκτη κατευθύνσε­ως στραμμένο προς το σημείο Α.
 • Όταν η μαγνητική μας βελόνη συμπέσει με το Ν του ανεμολογίου μας το σημείο που φθάσαμε Γ απέχει από το Β όσο είναι το πλάτος του ποταμού.

Προσθέσαμε 45 μοίρες που αντιστοιχούν στο άνοιγμα των γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίστηκε.

πλατος3

Πηγή: 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου, Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015