Επιπεδομετρικό χώρου

Ορισμός

Επιπεδομετρικό χώρου είναι η σμίκρυνση ενός συγκεκριμένου χώρου υπό ορισμένη κλίμακα αποτυπωμένη σε ένα χαρτί με σκοπό την αναπαράσταση του σε κάποιον που δεν είχε προηγούμενη οπτική επαφή μαζί του.

Δημιουργία επιπεδομετρικού

Η δημιουργία ενός επιπεδομετρικού γίνεται σε δυο φάσεις:

  • Φάση 1η: Δημιουργία του πρόχειρου επιπεδομετρικού
  • Φάση 2η: Δημιουργία του καθαρού επιπεδομετρικού

επιπεδομετρικο

Φάση 1η: Δημιουργία του πρόχειρου επιπεδομετρικού

Είναι λογικό ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και των σκοπεύσεων για την δημιουργία του επιπεδομετρικού δεν μπορούμε να γράφουμε ευδιάκριτα, καθαρά και αναλυτικά. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ένα πρόχειρο χαρτί στο οποίο γράφουμε τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία αργότερα θα μας βοηθήσουν να καθαρογράψουμε το επιπεδομετρικό μας χαρτί σε μιλιμετρέ και τα οποία είναι:

  • σημείο στάσης

Είναι το σημείο στο οποίο στεκόμαστε για να κάνουμε τη σκόπευση. Στο επιπεδομετρικό χώρου το σημείο στάσης είναι κατά προτίμηση το κεντρικό σημείο στο οποίο βρίσκεται ο χώρος μας (π.χ. ο ιστός της κατασκήνωσης).

  • σημείο σκόπευσης

Είναι τα σημεία στα οποία κάνουμε τις σκοπεύσεις μας και τα οποία ορίζουν την περίμετρο του χώρου τον οποίο θέλουμε να απεικονίσουμε αργότερα στο χαρτί μας. Οι σκοπεύσεις μας καλό θα ήταν να ξεκινούν από την δεξιότερη πλευρά του χώρου και αυτό γιατί τα αζιμούθια είναι ΠΑΝΤΑ δεξιόστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν βολεύει η δεξιόστροφη σκόπευση, μπορούμε να ακολουθήσουμε αριστερόστροφη πορεία σκόπευσης, αρκεί τα σημεία να είναι διαδοχικά με σκοπό την σωστή αποτύπωση του χώρου αλλά και την δικιά μας διευκόλυνση στις σκοπεύσεις. Όσο αφορά τα σημεία στα οποία κάνουμε τις σκοπεύσεις μας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σταθερά σημεία π.χ. δέντρα, κολώνες, βράχοι, κτίρια (όταν βρισκόμαστε σε κάποιο κατασκηνωτικό κέντρο).

  • βήματα

Είναι η απόσταση μεταξύ των δυο σημείων (στάσης – σκόπευσης). Ο συνήθης τρόπος μέτρησης για τον Πρόσκοπο, είναι η μέτρηση με βήματα και η μετατροπή τους μετέπειτα σε μέτρα:

Μέτρα=Βήματα*2/3

Παράδειγμα: αν τα βήματα ήταν 40 πολλαπλασιάζοντάς τα με το δυο έχουμε 80 και διαιρώντας το με το τρία έχουμε 26.6 μέτρα. Στην περίπτωση που δεν έχουμε στρόγγυλο αριθμό, όπως στο παράδειγμα, το στρογγυλοποιούμε π.χ. εάν 26.6 τότε το κάνουμε 27 και εάν 26.3 το κάνουμε 26.

  • αζιμούθιο

Είναι η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζει ο Βορράς με το σημείο σκόπευσης και το σημείο στάσης (δηλαδή εμάς). Πιο απλά, είναι οι μοίρες που διαγράφονται στην πυξίδα μας από την στιγμή που ακινητοποιείται το κινητό ανεμολόγιο, εάν έχουμε πυξίδα με κινητό ανεμολόγιο ή αν έχουμε με σταθερό ανεμολόγιο η μαγνητική βελόνα προς το σημείο σκόπευσης.

Α/Α Σημείο Στάσης
Σημείο Σκόπευσης
Βήματα Αζιμούθιο

Χωρίς τίτλο

Σε περίπτωση που βρισκόμαστε σε κατασκηνωτικό κέντρο και υπάρχουν κάποιες μόνιμες εγκαταστάσεις τότε σκοπεύουμε τις δυο γωνίες του κτιρίου ή εγκαταστάσεις, έτσι ώστε στην απεικόνιση τονίζοντας την συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των δυο γωνιών με παχιά γραμμή ή διπλή γραμμή να έχουμε πραγματικό μέγεθος (βάση της κλίμακας) της πρόσοψης του κτιρίου ή της εγκατάστασης που απεικονίζουμε. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που θέλουμε να απεικονίσουμε πραγματικά όλο τον χώρο, στον οποίο κατασκηνώσαμε εμείς ή πρόκειται να κατασκηνώσει κάποιος άλλος.

Φάση 2η: Δημιουργία του καθαρού επιπεδομετρικού

Το καθαρό επιπεδομετρικό γράφεται σε χαρτί μιλιμετρέ και αυτό γιατί έχει χωρισμένες αποστάσεις σε κουτάκια, το οποίο μας διευκολύνει στις μετρήσεις. Πριν ξεκινήσουμε να καθαρογράφουμε το επιπεδομετρικό μας θα πρέπει να βρούμε την κλίμακα.

Κλίμακα είναι ο λόγος (κλάσμα) ομοιότητας του απεικονιζόμενου σχήματος στο χαρτί σε σχέση με το πραγματικό του μέγεθος. Πιο απλά κλίμακα είναι κατά πόσο θα σμικρύνουμε την απόσταση μεταξύ του σημείου στάσεως προς το σημείο σκόπευσης, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτη. Έχοντας τα μέτρα τα οποία τα μετατρέψαμε από βήματα και θέλοντας να βρούμε την κατάλληλη κλίμακα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, παίρνουμε την μεγαλύτερη και την μικρότερη απόσταση και χρησιμοποιούμε μια – δυο κλίμακες από τις οποίες διαλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτή που μας βολεύει καλύτερα.

Παραδείγματα

Κλίμακα 1:100

Το 1 μέτρο στο χάρτη αντιστοιχεί σε 1οο μέτρα στο έδαφος

ή

Τα 100 εκατοστά στο χάρτη αντιστοιχούν σε 1οο μέτρα στο έδαφος

ή

Το 1 εκατοστό στο χάρτη αντιστοιχούν σε 1 μέτρο στο έδαφος

Κλίμακα 1:500

Το 1 μέτρο στο χάρτη αντιστοιχεί σε 5οο μέτρα στο έδαφος

ή

Τα 100 εκατοστά στο χάρτη αντιστοιχούν σε 5οο μέτρα στο έδαφος

ή

Το 1 εκατοστό στο χάρτη αντιστοιχούν σε 5 μέτρα στο έδαφος

Κλίμακα 1:10000

Το 1 μέτρο στο χάρτη αντιστοιχεί σε 10000 μέτρα στο έδαφος

ή

Τα 100 εκατοστά στο χάρτη αντιστοιχούν σε 10000 μέτρα στο έδαφος

ή

Το 1 εκατοστό στο χάρτη αντιστοιχούν σε 100 μέτρα στο έδαφος

Κλίμακα 1:200000

Το 1 μέτρο στο χάρτη αντιστοιχεί σε 200000 μέτρα στο έδαφος

ή

Τα 100 εκατοστά στο χάρτη αντιστοιχούν σε 200000 μέτρα στο έδαφος

ή

Το 1 εκατοστό στο χάρτη αντιστοιχούν σε 2000 μέτρα στο έδαφος

Για να βρούμε την κατάλληλη κλίμακα κάνουμε την εξής εργασία. Έστω ότι έχουμε την κλίμακα 1:1000 και η μεγαλύτερη απόσταση είναι 60 μέτρα, τότε διαιρούμε το 60 με το 1000 και το πολλαπλασιάζουμε με το 100 αφού θέλουμε να έχουμε εκατοστά, έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα ότι τα 60 μέτρα σε αυτήν την κλίμακα είναι 6 εκατοστά. Κατόπιν παίρνουμε και την μικρότερη απόσταση π.χ. 10 μέτρα και αφού κάνουμε την ίδια εργασία βρίσκουμε ότι είναι 1 εκατοστό με αυτήν την κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι και όλες οι ενδιάμεσες αποστάσεις με αυτήν την κλίμακα, δηλαδή 1:1000 θα είναι σε ικανοποιητικό μέγεθος. Σε περίπτωση όμως που δεν μας βολεύει καμία, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε την κατάλληλη κλίμακα.

Αφού βρούμε την κατάλληλη κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουμε, συνεχίζουμε στο αναλυτικό το επιπεδομετρικό χώρου αναφέροντας τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα, αλλά και με την σειρά με την οποία πρέπει να τοποθετηθούν στο χαρτί μας.

Το καθαρό επιπεδομετρικό μας, σίγουρα πρέπει να περιέχει υπόμνημα, το οποίο περιέχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στην ανάγνωση του επιπεδομετρικού μας. Τα στοιχεία αυτά είναι:

  1. Η Ομάδα / Ενωμοτία που κάνει το επιπεδομετρικό π.χ. 2η Ομάδα Προσκόπων / Πεύκα
  2. Ο τόπος, δηλαδή η ακριβής τοποθεσία της οποίας κάνουμε το επιπεδομετρικό μας π.χ. Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι
  3. Η ημερομηνία που κάνουμε το επιπεδομετρικό και όχι η ημερομηνία που έγινε η εκδρομή ή κατασκήνωση π.χ. 12/11/2015
  4. Η κλίμακα που χρησιμοποιούμε π.χ. 1:2000 ή 1:1000

Επίσης, θα πρέπει να περιέχει τον Βορρά, ο οποίος μπαίνει πάνω και δεξιά της κόλλας. Για διευκόλυνση δικιά μας αλλά και των άλλων που θα χρησιμοποιήσουν το επιπεδομετρικό βάζουμε υποθετικό βορρά με φορά προς τα επάνω. Αυτό γίνεται όμως όταν είμαστε σίγουροι ότι ο υποθετικός βορράς θα μας δώσει σωστή και αντικειμενική απεικόνιση του επιπεδομετρικού μας. Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν είναι αντικειμενική η απεικόνιση του επιπεδομετρικού) χρησιμοποιούμε τον πραγματικό βορρά που μας υποδείκνυε η πυξίδα μας στην πρώτη σκόπευση.

επιπεδομετρικο3

Κρυφό σημείο

Έχοντας μια πλήρη άποψη του τί σημαίνει επιπεδομετρικό χώρου θα πρέπει να δούμε και μια περίπτωση η οποία συμβαίνει αρκετά συχνά. Πολλές φορές σε κάποιο κατασκηνωτικό χώρο είναι δυνατό να έχουμε μεν πλήρη άποψη του χώρου, αλλά υπάρχει έστω και ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε και να επιδείξουμε στο χαρτί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε οπτική επαφή με αυτό το σημείο στάσεως. Σε αυτή τη περίπτωση, αλλάζουμε σταθερό σημείο και παίρνουμε σαν σταθερό ένα σημείο το οποίο έχουμε ήδη σκοπεύσει προηγουμένως και έχει οπτική επαφή με το κρυφό σημείο. Στην συνέχεια κάνουμε την ίδια εργασία που κάναμε και προηγουμένως. Το σημείο αυτό δεν τοποθετείται στην περίμετρο του χώρου μας δείχνοντας έτσι ότι βρίσκεται εκτός της οπτικής περιμέτρου που έχουμε.