ΕΚΣ

eksΗ Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, αποτελείται από γονείς ή κηδεμόνες προσκόπων αλλά και από φίλους του Συστήματος. Απώτερος σκοπός της είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Προσκοπισμού και πιο συγκεκριμένα του Συστήματος μας. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι να:

  • Κινεί το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας της.
  • Εξευρίσκει οικονομικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Συστήματος και με κάθε τρόπο ενισχύουν το προσκοπικό έργο.
  • Βοηθά τον Αρχηγό του Συστήματος  στην εξεύρεση βαθμοφόρων καθώς και άλλων προσώπων, καταλλήλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος ή της Εφορείας.
  • Οργανώνει εκδηλώσεις (όπως συναντήσεις, ομιλίες κ.α.) γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, του 2ου Συστήματος Προσκόπων Κιλκίς, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Κινητό
Πρόεδρος Μάτσκος Φίλιππος  6949120696
Αντιπρόεδρος Αυγητίδης Γεώργιος  6974199802
Γραμματέας Γκρεκός Νικόλαος  6977834170
Ταμίας
Μισδανίτη Αγορούλα  6978361535
Υπ. Υλικού Χατζηβασιλείου Ιωάννης  6977026144
Μέλος
Δαγκλή Ευδοκία 6972795994
Μέλος
Κωνσταντινίδου Χρύσα 6982808843
εκσ2015

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης του 2ου Συστήματος τον Οκτώβριο του 2015