Χάρτες ΙΙ

Προσανατολισμός χάρτη

Ο προσανατολισμός του χάρτη γίνεται  ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα τα σημεία που βλέπουμε πάνω στον χάρτη. Έτσι, αν ο χάρτης είναι προσανατολισμένος, τότε ένα σημείο που το βλέπουμε στην πραγματικότητα δεξιά μας, είναι και στον χάρτη δεξιά μας. Για να προσανατολίσουμε τον χάρτη, τον απλώνουμε σε μια επίπεδη επιφάνεια και στη συνέχεια τοποθετούμε την πυξίδα πάνω του με τέτοιο τρόπο ώστε οι γραμμές προσανατολισμού της πυξίδας να είναι παράλληλες με τις γραμμές προσανατολισμού του χάρτη. Στη συνέχεια αρχίζουμε να περιστρέφουμε τον χάρτη έως ότου η διεύθυνση της μαγνητικής βελόνας να συμπέσει με τη διεύθυνση του Βορρά του χάρτη. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Προσδιορισμός θέση σε χάρτη

*Στα παρακάτω θα θεωρήσουμε την μαγνητική απόκλιση αμελητέα.

 • Προσανατολίστε τον χάρτη σας.
 • Βρείτε τουλάχιστον δυο σημεία που βλέπετε στην πραγματικότητα και εντοπίστε τα στον χάρτη.
  orient3.gif (21859 bytes)

1. Κοιτάξτε για εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία, όπως ξέφωτα, λίμνες, δρόμους, ποτάμια, λίμνες, κτήρια.

2. Το δεύτερο σημείο πρέπει να είναι προς τα δεξιά σε σχέση με το πρώτο όπως τα κοιτάμε στην πραγματικότητα. Καλό είναι να βρούμε και ένα τρίτο σημείο ανάμεσα από τα δύο πρώτα.

 • Προσανατολίστε τα δυο σημεία επάνω στον χάρτη.
 1. Έχοντας τον χάρτη προσανατολισμένο και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, σηκώστε την πυξίδα.
 2. Σημαδέψτε με την πυξίδα το πρώτο σημείο που διαλέξατε.
 3. Ακουμπήστε προσεκτικά την πυξίδα επάνω στον χάρτη με το κέντρο της μαγνητικής βελόνας πάνω στο σημείο που επιλέξατε.
 4. Ενώστε με μια γραμμή το βέλος σκόπευσης της πυξίδας με το πρώτο σημείο που επιλέξατε.
 5. Επαναλάβατε για το δεύτερο σημείο.
 6. Το σημείο τομής των δύο ευθειών είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.

Σημείο στον χάρτη και την πραγματικότητα

Εάν ξέρετε την θέση σας πάνω στον χάρτη, μπορείτε να εντοπίσετε ένα σημείο στην πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την πυξίδα:

 • Προσανατολίστε τον χάρτη σας.
 • Τραβήξτε μια ευθεία γραμμή που να ενώνει την παρούσα θέση σας με το σημείο που θέλετε να προσδιορίσετε στην πραγματικότητα.
 • Τοποθετήστε το κέντρο της πυξίδας στην παρούσα θέση και περιστρέψτε την έως ότου δείξει στο σημείο που θέλετε να προσδιορίσετε. Διαβάστε την ένδειξη της πυξίδας.
 • Σηκώστε την πυξίδα και περιστρέψτε την έως ότου η βελόνα δείξει την ένδειξη που διαβάσατε στο προηγούμενο βήμα.
 • Η πυξίδα δείχνει τώρα στο σημείο που θέλετε να προσδιορίσετε.

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Η μέθοδος αυτή είναι προσεγγιστική μόνο και δεν λαμβάνει υπόψιν τις ισοϋψείς καμπύλες. Πάντως σας δίνει μια αρκετά καλή προσέγγιση τις περισσότερες φορές.

 • Βρείτε ένα κομμάτι σπάγγο (π.χ. ένα κορδόνι από τα παπούτσια σας).
 • Ακουμπήστε την άκρη του σπάγγου στην αρχή της διαδρομής που θέλετε να μετρήσετε και στη συνέχεια απλώστε τον σπάγγο επάνω στην διαδρομή, προσπαθώντας να πάρει το σχήμα της:

string.gif (15238 bytes)

 • Σημαδέψτε πάνω στον σπάγγο το τέλος της διαδρομής.
 • Ισιώστε τον σπάγγο και τοποθετήστε τον πάνω στην γραφική κλίμακα του χάρτη ή μετρήστε τον και υπολογίστε την απόσταση από την κλίμακα:

string_scale.gif (977 bytes)

Πηγή: 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου, Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015