Ανεμολόγιο

Το ανεμολόγιο είναι μια πλάκα, χάρτινη τις πιο πολλές φορές. Η περιφέρεια του ανεμολογίου αποτελεί κύκλο και είναι μοιρασμένη σε 360° μοίρες. Οι 360°μοίρες διαιρούνται σε 4 ίσα μέρη και το κάθε ένα περιλαμβάνει 90°μοιρες .

  • Το μηδέν () του ανεμολογίου που συμπίπτει με τις 360° μοίρες σημειώνεται με ένα ιδιαίτερο σημείο π.χ. με ένα τρίφυλλο ή βέλος ή άστρο και λέγεται Βορράς (Τραμουντάνα).
  • Το σημείο του ανεμολογίου που βρίσκεται αντίθετα του Βορρά (δηλ. στις 180° μοίρες) λέγεται Νότος (Όστρια).
  • Όταν βλέπουμε την πυξίδα και έχουμε απέναντι μας το βορρά, δεξιά μας, ακριβώς στο μέσο μεταξύ Β και Ν είναι χαραγμένη μια άλλη γραμμή (στις 90° μοίρες) που λέγεται Απηλιώτης (Λεβάντες).
  • Απέναντι του Απηλιώτη είναι μια άλλη γραμμή (στις 270° μοίρες) που λέγεται Ζέφυρος (Πονέντες).

anemologio

Αυτές είναι οι 4 κυριότερες γραμμές του ανεμολογίου ή καλύτερα οι 4 κύριοι καιροί, διότι με βάση το ανεμολόγιο χαρακτηρίζουμε τη διεύθυνση των ανέμων.

Βοριάς και Τραμουντάνα Βόρειος
Γραίγος Βορειοανατολικός
Λεβάντες και Απηλιώτης Ανατολικός
Ευραπηλιώτης και Σιροκολεβάντες Μεταξύ ανατολικού και νοτιοανατολικού
Σιρόκος Νοτιοανατολικός
Νοτιάς και Όστρια Νότιος
Γαρμπής και Λίβας Νοτιοδυτικός
Πουνέντες και Ζέφυρος Δυτικός
Μαΐστρος και Σκίρων Βορειοδυτικός
Μαϊστροτραμουντάνα Μεταξύ βόρειου και βορειοδυτικού

Υποδιαίρεση των πιο πάνω είναι:

ΒΑ 45°  Μέσης ή Γραίγος
ΝΑ 135°  Εύρος ή Σιρόκος
ΝΔ 225°  Λίβας ή Γαρμπής
ΒΔ 315°  Σκύρων ή Μαΐστρος

Άλλες ενδιάμεσες υποδιαιρέσεις είναι:

22°30′ Μεσοβορράς (Γραιγοτραμουντάνα)
67°30′ Μεσαπηλιότης (Γραικολεβαντες)
112°30′ Ευραπηλιότης (Σιροκολεβάντες)
157°30′ Ευρονότος (Οστριασιρόκος)
202°3′ Λιβονότος (Οστριαγάρμπης)
247° 30′ Λιβοζέφυρος (Πονεντογάρμπης)
290° 30′ Σκιρωνοζέφυρος (Πονεντομαίστρος)
337°30′ Σκιρωνοβορράς(Μαϊστροτραμουντάνα)

Πηγή: 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου, Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015