Αγέλη Λυκοπούλων

ageli

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 19 ετών που χωρίζονται σε τρεις κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους. Και οι τρεις κλάδοι λειτουργούν με την επίβλεψη και την ευθύνη εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντώnomoslikopν στελεχών που τους βοηθούν να ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να διαπαιδαγωγούνται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα.

Το προσκοπικό πρόγραμμα καλλιεργεί την αυτενέργεια των παιδιών και την ενεργό συμμετοχή τους στη διοίκηση των τμημάτων στα οποία ανήκουν.

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β’ Τάξης του δημοτικού σχολείου μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο και να πάνε στην ΣΤ΄ iposxesilikopoτάξη του δημοτικού σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων.

Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα και χωρίζονται σε εξάδες. Για να ονομαστεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει ενεργό μέλος του Σ.Ε.Π. πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου.

Οι συγκεντρώσεις της Αγέλης, στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Κιλκίς γίνονται κάθε Σάββατο στις 15:15-16:30, στην Εστία του Συστήματος. Χρέη Αρχηγού Αγέλης (και μέχρι να βρεθεί ικανό στέλεχος) εκτελεί ο Αρχηγός του Συστήματος Χατζηβασιλείου Γεώργιος. Αυτή την στιγμή η Αγέλη του 2ου Συστήματος Προσκόπων Κιλκίς αποτελείται από 32 Λυκόπουλα.

ageli2015

Η 2η Αγέλη Λυκοπούλων Κιλκίς τον Οκτώβριο του 2015